Παραστάσεις

2019

 

22 Νοεμβρίου Βρυξέλλες , “Τάιμινγκ” 19:30 SOLD OUT

 

22 Νοεμβρίου Βρυξέλλες , “Τάιμινγκ” 22:00 SOLD OUT

 

6 Δεκεμβρίου Αθήνα, Premise Comedy Club ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

 

7 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

8 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

 

13 Δεκεμβρίου Αθήνα, Premise Comedy Club ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

 

14 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

15 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

21 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

22 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

25 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

26 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

28 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

29 Δεκεμβρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

 

2020 

 

4 Ιανουαρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

5 Ιανουαρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

6 Ιανουαρίου Αθήνα, Comedy club για παιδιά Xmas Special ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

25 Ιανουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

 

26 Ιανουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

1 Φεβρουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

2 Φεβρουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

8 Φεβρουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

9 Φεβρουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

15 Φεβρουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 

16 Φεβρουαρίου Αθήνα, “Τάιμινγκ” Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

 

7 Απριλίου Μελβούρνη, Melbourne International Comedy Festival TBA

 

8 Απριλίου Μελβούρνη, Melbourne International Comedy Festival TBA

 

9 Απριλίου Μελβούρνη, Melbourne International Comedy Festival TBA

 

10 Απριλίου Μελβούρνη, Melbourne International Comedy Festival TBA

 

11 Απριλίου Μελβούρνη, Melbourne International Comedy Festival TBA

 

12 Απριλίου Μελβούρνη, Melbourne International Comedy Festival TBA